Willem Bilderdyk (1756-1831)

De sneeuwen Vrouw.

(van Franciscus van Assise.)

Franciscus naast zijn sneeuwen vrouw,
Had grooten hinder van de kou’;
Maar, vastgegrepen in zijne armen,
Voelt hy die kou hem ’t hart verwarmen.
Zoo heeft ook de armo rijkdom in
Voor d’ ernstig dankbren Christenzin,
En ’t lijden stroomt van zielsgenoegen
Voor die zijn hart naar God leert voegen.
Ja ’t nijpen van de wareldsmart
Ontgloeit de levensvonk van ’t hart.

      1822.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 15 september 1997