Willem Bilderdyk (1756-1831)

Zinstaal.

Oh felice colui che trova il quado
Dit questo alpestro e rapido torrente
Ch’ a nome
VITA, ch’ a molti si a grado!
                                        P E T R A R C H A.

   Gelukkig! die in ’s levens woesten vloed
Waar velen zich zoo roekloos in behagen,
   Het standpunt vindt voor d’ongewissen voet,
Als storm en stroom de golven afwaarts jagen.
   Hy staat gerust, standvastig in zijn plicht,
En drijft niet me, naar wind en golving wenden,
   Al spat hem ’t schuim in ’t gloeiend aangzicht,
En vliegt hem ’t kleed aan flarden van de lenden.
   Hy biedt den bui van zijn standplaats trots:
’t Geweld zal slechts zijn moed en grootheid stijven;
   En de in d’Orkaan steeds onverwrikbre rots
Zal, eeuwen door, zijn roemrijk Zinstaal blijven.

      1823.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 12 september1997