Willem Bilderdyk (1756-1831)

Zucht.

   Henmeldrop, op de aard geprengd,
   En aan 't vuile stof gemengd
Dat mijn reinheid aan blijft kleven,
   Zucht ik dat me een Hooger macht
Aan de bron te rug moog geven
   Waar ik uit werd voortgebracht.

      1824.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 14 september1997