Prikkebeen

J.A.A. Goeverneur pagina

XI Hoe mijnheer Prikkebeen met al het scheepsvolk krijgertje speelt

[X Hoe mijnheer Prikkebeen Ursula andermaal verlaten wil en hoe dat afloopt

En pas ziet dat Ursula,
Of zij ... wip! hem achterna.
Zo vervolgt ze in brede kring
Vliegensvlug den vluchteling.
Rustloos, al rondom, rondom,
Rent ook zij 't vaartuig om.
Zelfs de korte dikke man
Loopt, zo hard hij lopen kan,
Met vooruitgestoken buik
En verliest daarbij zijn pruik. -
Rustloos stappend ... bom, bom, bom!
Rent hij ook het dek zo om.
Alle Turken, twee aan twee,
Lopen nu ook spoedig mee
In gedurig sneller vaart;
't Zweet druipt taplings uit hun baard. -
Rustloos, hijgend, stom en krom,
Rennen alle Turken om.
Ganzen, eenden, duif en kip,
Al 't gevogelte op het schip
Komt ook dra in rep en roer;
En met vreselijk rumoer
Fladdren zij in dichte drom
Om de mast al om en om.
Schoenen, kousen, buis en hoed,
Vaten, tonnen, beddegoed,
Tafels, banken, mes en schaar,
Waterpot en kandelaar,
Kortom, wat maar is aan boord
Gaat mee in de maling voort.
Paard en koe en zwijn en os
Breken uit hun hokken los;
Hond en kat, de hele hoop
Gaat als razend op de loop;
Rustloos, al rondom, rondom,
Rennen ze op het vaartuig om.
Zelfs uit het scheepshol, reet en gat
Komt gekropen muis en rat;
Oud en jong en groot en kleen
En rent, onder dof gebrom,
Rusteloos op 't vaartuig om.
Prikkebeen en Ursel daar,
Dikke en de Turkenschaar,
Vee, gereedschap, ieder ding
Komt in wilde slingering,
Tot in 't eind het schip zelf zwaait
En als dol in 't ronde draait.
Aan het strand met zijn viziers
Zit de Dei daar van Algiers
En rookt lekkre varina,
De éne pijp vóór, de andre na;
Slaaprig kijkt hij voor zich neer
En verveelt zich uiterst zeer.
Eindlijk echter wordt hij daar
Ver in zee een ding gewaar,
Dat, als razend, gek en dol,
In het rond draait als een tol. -
Schoon hij 't met zijn ogen ziet,
Wat het is, dat vat hij niet.
Hierop dus ontbiedt de Dei
Al zijn wijzen ...  Kijk, wat rei!
En hij vraagt hun kort en goed,
Wat dat ding beduiden moet. -
Geven ze er geen antwoord op,
Dan dreigt hij met galg en strop.


[Deel XII Hoe de wijzen van de dei van Algiers het draaiende schip voor een komeet houden] [J.A.A. Goeverneur pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.