Prikkebeen

J.A.A. Goeverneur pagina

XVIII Hoe Ursula uit kwaadaardigheid jammerlijk aan haar einde komt

[Deel XVII Hoe mijnheer Prikkebeen nogmaals de vlucht neemt]

Ursel, ziende hoe Prik landt,
Houdt, in woede en drift ontbrand,
Zich niet meer behoorlijk vast;
Gillend tuimelt ze uit de mast;
Maar gelukkig houdt een touw
Nog in 't vallen de arme vrouw.
Toen ze weer beneden kwam,
Vloog ze naar het roer en nam
Dat de stuurman uit de hand. -
Regelrecht stuurt ze aan op 't land
En trotseert het golfgeklots
En 't gevaar van klip en rots.
Spoedig echter, stoot het schip...
Krak! op een verborgen klip. -
't Is met man en muis vergaan; -
Ursel stoort zich daar niet aan,
Maar werpt zich, pardoes, zin zee
En zwemt moedig naar de ree.
Ook de Dikke, die aan 't been
Nog zijn blok had, als voorheen,
Ging daar dadelijk recht op staan,
Om alzo de dood te ontgaan. -
Wel wat nat, maar welgemoed,
Drijft hij landwaarts met de vloed.
Prikkebeen zit hand in hand
Met zijn Peternel aan 't strand,
Toen hij daar in 't ver verschiet
Eensklaps Ursel zwemmen ziet. -
Radeloos van angst en schrik,
Vluchten zij op 't ogenblik.
Toen de Dikke, koud en nat,
Eindelijk 't land betreden had,
Loopt hij, met zijn blok aan 't been,
En is eerder niet tevreên,
Dan toen hij zijn trouwe vrind,
Nelle en Speelman wedervindt.
Maar ach - daar komt Ursel aan!
't Viertal blijft nu roerloos staan
En wacht, met beklemd gemoed,
Wat er verder volgen moet. -
Prikkebeen trilt als een riet,
Speelman speelt een klaaglijk lied.
Ursel komt; - maar toen zij hoort,
Dat haar broeder hart en woord
Heeft verpand aan Peternel,
Springt van kwaadheid ze uit haar vel. -
Met een vreselijk gerucht
Spat ze in stukken door de lucht.
Prikkie delft met eigen hand
Haar een grafkuil in het zand
En strooit roosjes daar op neer;
Dikkie's ogen tranen zeer,
En de Speelman speelt zó droef,
Dat zelfs mop huilt: Oef! Oef! Oef!


[Deel XIX Hoe alles in 't eind nog wonderbaarlijk goed afloopt] [J.A.A. Goeverneur pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.