1 Mei

C. S. Adama van Scheltema

Kom vriend met uw jonge vrouw!
Met uw liefdevol hartlijke vrouw,
Met uw al zoo zorgende vrouw -
  Welkom! welkom is zij
   Den eersten Mei!

Kom vriend met uw zoon, uw kind!
Met uw jonge en al verstandige kind,
Met uw o! eenmaal gelukkiger kind -
  Welkom! welkom is hij
   Den eersten Mei!

Kom vriend met uw kloppende hart!
Met uw duldend maar dappre hart,
Wij roepen uw hoopvolle hart
  Welkom in onze rij
   Den eersten Mei!

Wij allen behoeven elkaar!
Wij winnen slechts met elkaar -
Helpen, helpen wij dan elkaar:
  Maken we elkander vrij
   Den eersten Mei!

Ons is immers deez' dag!
Ons is deez' bloeiende dag!
Als eenmaal der dagen dag -
  Die vindt ons zij aan zij
   Den eersten Mei!

Aan óns is de komende tijd!
Ons, óns is de nieuwe tijd!
O heerlijk toekomstige tijd
  Wij voele' u nabij
   Den eersten Mei!

Want wij zijn de grooten der aard!
Wij zijn de werkers der aard!
Wij zijn de winners der aard!
  Dat zijn wij állen - wij
   Den eersten Mei!


Uit stilte en strijd, 1909

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.