Antwoord

C. S. Adama van Scheltema

Ach kind: waarheid en leugen
 Zijn altijd wat verward,
Want geen van beide deugen
 Ze alleen voor 'n menschenhart.

Weef tussche' uw hart en 't leven
 Het kleed van schoonen schijn -
De bloemen daar geweven
 Zullen de ware zijn.

Als andren ze anders noemen
 Hebben zij ook gelijk -
Het zijn nu eenmaal bloemen
 En leugens tegelijk.

Wat deert het of het waar is
 Zoo 't u wat moois verhaalt -
Als 't kleed ten leste klaar is
 Wordt 't toch weer uitgehaald.

Niet gansch uw oogen sluiten,
 Alleen maar meer of min:-
't Is binnen niet, niet buiten,
 Maar altijd middenin!


Uit stilte en strijd, 1909

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.