Op de avondhei

C. S. Adama van Scheltema

De avondwind rilt door de heide,
 Het late licht woelt hij bloot -
Hij waait lichtende over dien wijden
 Gewelfden schoot.

Hij waait zwijgende, zonder leven,
 De avond glanst over den grond -
De stralende halmen die beven
 In de' avondstond.

Zij vast onze ziel als een heuvel,
 Maar licht als een pluim in den wind:
Al wat 's levens lichtende vleugel
 Daar bloeiend op vindt!


Eenzame Liedjes, 1906

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.