Bede

C. S. Adama van Scheltema

O dag van leed en stille tranen
 Die mij alleen in donker laat,
O licht dat in uw blinde banen
 Geen weenend menschenhart verstaat, -
Dat eeuwig straalt door eeuwigheden
 En niet dan eeuwigheden meet,
En van geen toekomst noch verleden
 Noch van een menschenleven weet, -
Moog' ik nog eenmaal in uw stralen
 Weer dankbaar wezen voor uw gloed -
Moog' ik nog eenmaal ademhalen
 En baden in uw overvloed!


Uit stilte en strijd, 1909

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.