Bekentenis

C. S. Adama van Scheltema

Wij zijn ijdele menschen,
 Verward in ijdelen strijd -
Wij rekenen met wenschen
 En nooit met werkelijkheid.

Doch in elk eerlijk leven
 Komt toch een oogenblik,
Waarin wij ons overgeven
 Aan ons eigen stille ik;

Waarin wij de waarheid kennen
 En haar niet meer ontvliên -
En zwijgende bekennen
 Wat wij nooit wilden zien.


Uit stilte en strijd, 1909

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.