Herdenking

C.S. Adama van Scheltema

De blâre' om onze voeten,
De regen om ons hoofd, -
De Herfst zag ons ontmoeten,
Die Herfst had veel beloofd -
De blâre' om onze voeten.

En 't liedje uit de boomen,
De bloemen van den grond
En al die zomerdroomen
Danste' in onz' harten rond -
En 't liedje uit de boomen.

En wij vergaten 't leven,
De menschen om ons heen, -
Wij hadde' een droom geweven
Om bei onz' harten heen -
En wij vergaten 't leven.

Twee lichte wilde zaden
Dreven wij in den wind,
Van 't spelen nooit verzaden
En voor elkander blind -
Twee lichte wilde zaden.

De Zomer kwam ons vragen
De bloemen uit het zaad, -
Twee vreemde bloemen zagen
We elkander in 't gelaat -
De Zomer kwam ons vragen.

De blâre' om onze voeten,
In 't late najaarsweer,
Kwamen we elkaar te ontmoeten, -~
Wij kende' elkaar niet meer -
De blâre' om onze voeten.


Eerste Oogst, Derde druk, W.L. & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij, MCMXVII

[C.S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.