Herfstmuziek

C.S. Adama van Scheltema

De Herfst is het lied van herinnering,
Hij vlecht om uw voorhoofd den gelen laurier,
Hij strooit voor uw voeten de zoete vlier,
Door uw ziel gaat een siddering, -
Uw hart is een viool,
De Herfst vaart zachtjes door de snaren -
Verlaten kind, keer tot de menschen weer!

De herfstwind zingt van een verloren ding,
Bij u weent hij aan een gebroken klavier,
Uw oogen zijn goud van zijn gulden vier,
Om uw mond is een tinteling, -
De vlam die in u school
Is uit uw open hart gevaren -
Verlaten kind, keer tot de menschen weer!

Het herfstlied beklaagt u, 0 sterveling!
Ach! lees niet in zijn geel geworden brevier.
Zoek nimmer naar het droog-gewaaide wier
Langs de stranden, 0 zwerveling! -
Uw pad daalt uit den dooi
Omlaag langs goud gevallen blâren -
Verlaten kind, keer tot de menschen weer!


Eerste Oogst, Derde druk, W.L. & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij, MCMXVII

[C.S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.