na de bui

C.S. Adama van Scheltema

De lucht is 'n beetje blauw,
Het water rimpelt even
Van de eerste winterkou,
Wat doode blâren bleven.

De zon gaat uit den rouw,
Komt bij de kabbels beven,
Mijn versche bruid - o! nou,
Nou kom je bij me leven!

Diep in me breekt een oude snaar,
Een nieuwe gaat het winnen, -

Wat klinkt die hel, wat klinkt die klaar,
Nou kijkt de zon naar binnen!

0! ik sta naakt in 't late jaar,
Nou gaat een lied beginnen!


Eerste Oogst, Derde druk, W.L. & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij, MCMXVII

[C.S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.