Oudejaarsavond

1900

C.S. Adama van Scheltema

Vrienden! wij moeten danken de jaren,
    die besloten zijn: -
Zij hebben ons geleerd, en hunne kerven
    zijn geschreven op ons gebeente.
         Dank!

In het Westen heeft de Tijd de bloed-
    besmeurde poorten gesloten, -
De Dood heeft haar vernageld met de
    zilveren sterren van den hemel.
         Dank!

Wij weten, waarom de bleeke hoofden
    der verslagenen zijn gevallen
Als witte sneeuwvlokken in den nacht.
         Dank!

De sneeuw is gedaald als een doodshemd
    over de wereld, -
Wij weten, dat het bloed nog heet is,
    waarvan de velden zijn gedrenkt.
         Dank!

De lichte vensters der kerken hebben
    onze oogen niet verblind.
Want ons hart is grooter dan de ruimte
    hunner schepen.
         Dank!

Wij hebben niet genomen het vleesch en
    het bloed van Christus.
Want de Christenen hebben óns vleesch
    gegeten en ónze tranen gedronken.
         Dank!

Wij zijn moeten afklimmen in de aarde
    om er goud te graven.
En daarom hebben wij de sterren aan
    den lichten hemel kunnen zien.
         Dank!

In de diepten hebben wij de ijzeren sleutels gevonden,
Die geroest waren in het bloed onzer vaderen.
         Dank!

De eeuw is voorbijgegaan, en haar schaduw
    is in ons gebleven
Als het oog van een karrepaard, dat sterft
    voor onze voeten.
         Dank!

De sneeuw is om onze schouders gevallen
    tot een zinnebeeld,
Want wij zijn de witte pilaren, waarop
    onze kinderen zullen bouwen.
          Dank!

Luister naar de uren, die wegrijden als
    heksen in den nacht! -
Hoor naar de uren, die om onze hoofden
    vallen als een krans primula-veris!
         Dank!

Vrienden! wij zijn uitgegaan in den nacht - -
Maar de morgen zal uit onze handen
    opbloeien als een tuil van witte violen!
         Dank!


Eerste Oogst, Derde druk, W.L. & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij, MCMXVII

[C.S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.