Vergeef mij

C.S. Adama van Scheltema

Alles is doodstil,
Zoo wit is de maan,
Zij schilfert wat kil
Zilver in de laan -
Mijn hart is heel stil.

Alles lijkt heilig.
Ach! alleen één woord
Rust niet, - 't is veilig.
Niets heeft me gehoord -
De aarde is heilig.

0! bij dat woord schreit
Iets in het duister, -
Heeft dan niet de tijd
Zijn wijden luister
Voor mij opengeleid?

Ach! àl wat hij bracht:
Den heerlijken droom
Van een schoon geslacht -
Ik gaf 't voor den zoom
Van 'n kleed in den nacht!

'k Gaf 't -0, vergeef mij! -
Als 't 'n hoofdje tusschen
Beî mijn armen lei,
Om het te kussen - -
Vergeef! - vergeef mij!


Eerste Oogst, Derde druk, W.L. & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij, MCMXVII

[C.S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.