Eerste Oogst

C.S. Adama van Scheltema

L. S. Na verloop van een tiental jaren voor den herdruk van mijn beide eerste bundels gesteld, voelde ik mij tot een schifting genoopt: - Geschreven toen het getij der vôorgaande literatuur-periode verliep, vormden vele gedichten nog de uitdrukking van te tijdelijke en voorbijgaande gevoelens, om te voldoen aan den toets eener meer algemeene schoonheid en werkelijkheid. Ik ver- zamelde dus, slechts hier en daar iets wijzigend, als "eerste oogst" uit die beide eerste bundels een bloemlezing van wat ik door de jaargettyden heen zich als een ontwikkeling had zien verbeelden van meer persoonhijk~bijzondere naar meer algemeen~menschelijke ontvankelijkheden, totdat ik langs. "een weg van verzen" "uit den dool" was geraakt en bij het voller licht "van zon en zomer in het eigen ook het algemeener nieuwe geluid had gevonden. In dien zin vormt thans de hier geboden bundel, als inleiding, met de volgenden één geheel, en, voor de lyriek, daarmede te zamen een practijk der theoretische beschouwingen, welke ik als "de grondslagen eener nieuwe poëzie" heb ontwikkeld.

1912Eerste Oogst, Derde druk, W.L. & J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij, MCMXVII

[C.S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.