Het geluk

C. S. Adama van Scheltema

Hoor: daar holt een paard in 't wild!
 Hoor die doffe paardenhoeven,
Hoor, de grond die dreunt en drilt
 Door het klotsen van zijn kloeven -
Zoek hem, zoek hem allerwegen!
Houd hem tegen, houd hem tegen!
 Hoela hoela hoela beest -
 Wie is dan je baas geweest?

Zie dat schimmelwitte paard!
 Zie de oogen als 't geflonker
Van de starren, en dien staart
 Als een witte pluim in 't donker -
Houd hem, houd hem, ga hem vangen!
Ga hem aan zijn haren hangen!
 Hoela hoela hoela beest -
 Wie die witte paarden vreest!

Grijp hem met je handen, houd
 Je aan zijn wapperende manen!
Zie: hij vliegt door 't zwarte woud
 Als de wilde witte zwanen -
En de donker booze boomen
Varen ruischend uit hun droomen!
 Hoela hoela hoela beest -
 Zij die wagen winnen 't meest!

Houd nu, houd hem bij zijn kop
 Om hem op zijn hals te zwaaien -
Hoela - 'k zit er bovenop!
 En zijn blanke manen waaien
Als een bos van witte slingers
Om mijn mond en bleeke vingers!
 Hoela hoela hoela beest -
 Ben je levend of een geest?

O die drift, die wilde draf -
 Hoela! houd hem aan zijn haren!
Hoela - ho! ik val er af!
 In de zachte zwarte blaren -
O, ik voel me in 't donker rollen
En den schimmel verder hollen
 Hoela hoela hoela beest -
 'k Ben er bovenop geweest!

Voort weer, voort! het duister wast, -
 En ik slinger om hem henen -
Hoela - ho! en 'k zit weer vast
 Op zijn witte tooverbeenen -
En ik voel zijn warme schonken
En wij draven vreugdedronken!
 Hoela hoela hoela beest -
 Draag mij waar mijn hart geneest;

Draag mij over heg en steg -
 Draag mij, draag mij, breng mij verre
Van de woeste wereld weg
 Naar de witte lichte sterren -
Draag mij van de zwarte paden
Naar die stralende genade!
 Hoela hoela hoela beest -
 Draag mij naar dat zalig feest!


Uit stilte en strijd, 1909

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.