De hei

C. S. Adama van Scheltema

Over de dorre vlakte
Der heide zakte
 Het doode licht, -
De donkere dag wekte
Den nacht, en dekte
 De wereld dicht.

Boven voeren de wolken
Als donkere volken
 Uit vroeger tijd, -
Ik was dolend gezworven
Tot een gansch bestorven
 Vergetelheid.

Al 't leven was verzwolgen
In 't eeuwig verbolgen
 Starre verschiet, -
Alleen de winden zwierden
Er samen, en gierden
 Hun eenzaam lied.

In zwarte scheuren leken
Roode runen het teeken
 Van 'n doode taal -
Die nooit iemand zou weten,
Als een lang-vergeten
 Vreeslijk verhaal.

Zonk hier de donkere droesem
Van alle vreugde en bloesem
 En alle smart -?
Lag de asch hier te beven
Van alle leven -
 Van ellek hart - -?


Van zon en zomer, 1902

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.