Herfsttinten

C. S. Adama van Scheltema

Den dag aldoor, den dag alom
Speelt in het stille beukenwoud
De liefelijke najaarszon
Glimlachtend met haar stille goud -
't Is goud!

En 't avond, is de zon gegaan -
Zie hoe het bosch zijn schatten houdt:
Zij zijn gestold op boom en blaân,
Als stille plekken zonnig goud -
t Is goud!

O hart bewaar uw grootste goed!
Wij worden zachtkens, zachtkens oud:
Bewaar dien glimlach van 't gemoed,
Dien stil-gedegen schat van goud -
't Is goud!


Zingende stemmen

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (jcdverha@xs4all.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.