In de zon

C. S. Adama van Scheltema

Het is gelukkig in de zon te loopen,
 Met in de vingers al het warme leven
Zich in het gele heete licht te doopen
 En met het helder lijf als witte steven
En met de ziel en hare zeilen open
 Zich aan de wijde warmte prijs te geven.

De schaduwbeelden spele' om onze schreden
 En wuive' om onze wandling te verzachten,
Zij glijde' als stille waaiers met ons mede,
 Als spiegelingen onzer vreugd-gedachten -
Wij gaan door hen en zijn geheel tevreden
 En zijn gereed een wonder te verwachten.

Wij voelen geen berouw en geen verlangen
 En zien glimlachend onze medemenschen -
Die gaan voorbij als andere gezangen,
 Wij weten niet wat zij of wij nog wenschen
En zijn in eene blinde vreugd gevangen
 En toeven, gaande binnen lichte grenzen.


Eenzame Liedjes, 1906

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.