De lindebladen

C. S. Adama van Scheltema

Zie, de bladen beven van de linden,
 En zij zwaatlen even heen en weder -
En zij zwijgen in den wijden middag
 En hun groene harten hangen neder.

Zie, de late zomerschaduws dalen,
 En een glimlach, een geruste spade,
Spreidt zich over al hun oude loover,
 Bloeit om alle stille lindebladen.

Zooals al die groote groene harten
 Heeft mijn hart bewogen in dit leven -
Alles van dit leven ben 'k vergeten,
 En een glimlach is me alleen gebleven.


Eenzame Liedjes, 1906

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.