Dat is die minne
die ewelic minnet

C. S. Adama van Scheltema

Wat dauwt daar zoo waar de
  Zon ondergaat -?
Kind, de zon doet de aarde
  In nachtgewaad.

Wat zijn dat voor dingen
  In wei en riet -?
Kind, de krekels zingen
  Een minnelied.

Wat dragen de winden
  Voor geur zoo laat -?
Kind, de bloesem van linden
  Die opengaat.

Wat schijnen jouw oogen
  Zoo groot, zoo goud -?
Kind, dat doet dat hooge
  Vergulde woud.

Wat is - zeg - dat verre
  Zoete verdriet -?
Kind, vraag dat den sterren,
  Vraag het mij niet!


Van zon en zomer, 1902

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.