Moed

C.S. Adama van Scheltema

O zon gij komt mij weer genezen!
  O geurenvolle zomerwind
Ik wil in u gelukkig wezen -
  Een diep-gelukkig menschenkind!

Ik worstel in uw licht naar boven,
  Ik stijg weer uit uw schaduwen,
Ik wil weer in mijzelf gelooven,
  Dat ik gezond - gezegend ben!

Zie 'k heb mijn hoofd weer opgeheven,
  Ik wil een dappre kerel zijn,
Ik wil weer vechten met het leven
  En lachen in den zonneschijn!

Zie, 'k heb den moed om niet te klagen,
  Om iedre vreugd en iedre pijn
Glimlachend aan mijn hart te dragen: -
  Den moed om een blij mensch te zijn!

Den moed om zelf mijn lot te lezen,
  Tot het mij dood van 't vechten vindt -
O zon! ik wil gelukkig wezen -
  Een diep-gelukkig menschenkind!


Eenzame Liedjes, 1906

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.