Oorlogsgedachten

II

C. S. Adama van Scheltema

Het oude valt - de toch der tijden
Blaast gaten in mijn horizon,-
Gedachten van het leven glijden
Terug naar waar 't leven begon.

Het oude valt - de levensbeelden,
Die 'k bouwde, zinken om mij heen
En, arm, voel ik de arme weelde
Weer deel te zijn van het gemeen.

Het oude valt - wat wordt geboren
Wijkt naar al verder horizon,
Mijn eigen wereld gaat verloren -
Is zooveel schooner wat ik won?


Zingende stemmen

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (jcdverha@xs4all.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.