Oorlogsgedachten

III

C. S. Adama van Scheltema

Wij ook, die verbijsterd stonden
Te luistren naar dit oordeelsuur,
Wij ook werden de gewonden,
De geteekenden door dit vuur!

Wij ook, die niet medestreden,
Verloren iets in den strijd:-
Wij verloren ons verleden
Als een dorre nutteloosheid.

Achter ons liggen de jaren-
Zoo ver - zoo vruchteloos lang,
En wat de toekomst nog baren
Zal, lijkt nu zoo bitter - zoo bang!


Zingende stemmen

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (jcdverha@xs4all.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.