Resurrectio

C. S. Adama van Scheltema

Vouw in de bleeke avonden
Uw matte stille handen
Over al de warme wonden
Van den dag - en zijn schande.

Over het leven gebogen
En zijn eindeloosheden -
Open uw schoone oogen,
Twee teedere gebeden.

Rijs! rijs door de naakte nachten!
Tot de onsterflijke rijen
Van stralende starrenvrachten
Over uw voorhoofd glijen!


Van zon en zomer, 1902

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.