September blaas

C. S. Adama van Scheltema

September blaas uw gouden vlammen
 Door al de wijde wereld heen!
Blaas van nog boordevolle stammen
 Het kwijnend afval naar beneên!
Begraaf ons in uw gulle goud,
 Tot ons onstuimig verlangen
 Barst boven al uw wilde zangen
En feest in al uw vruchten houdt!

September blaas uw witte buien
 Als blaren van een rozenstok!
Blaas aan ons hart, tot het gaat luien
 Als de uit uw goud gegoten klok!
Totdat ons hoofd zijn lichten draagt
 Als de aan uw goud ontstoken lampen,
 Tot straalt door al uw blinde dampen
De dag, die uit uw donker daagt!

September blaas den hemel open!
 Blaas door de wolken wagenwijd!
Tot onze harten overloopen
 Van 't goud dat uit den hemel glijdt!
Tot onze schoot uw licht bewaart,
 Tot wij de lichte wereld loven -
 Tot onze oogen gaan gelooven
Aan alle heerlijkheid op aard!


Van zon en zomer, 1902

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.