Stervend meisje

C. S. Adama van Scheltema

Kind van wonden,
Dat één stonde
 Nog als bleeke sterre beeft,
Voor wier luister
's Werelds duister
Geenen nacht meer olie heeft;

Kind van vreezen,
Teeder wezen,
 Kind van louter liefde en leed,
Wier geflonker
Uit den donker
 In dit droeve dagen gleed;

Kind van zorgen,
Met den morgen
 Van uw leven 't leven moe,
Gaan uw oogen
Als de hooge
 Bleek-geworden sterren toe.


Uit stilte en strijd, 1909

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.