Ach waar ik ga

C. S. Adama van Scheltema

Ach waar ik ga en wat ik leve,
 En wat ik schrei en wat ik lijd -
Ik ben datzelfde kind gebleven
 Van vroeger tijd!

Ach ik ken ál diezelfde zonden,
 Ach ik lijd ál diezelfde smart -
Diezelfde "andre kindren" wonden
 Mijn kinderhart!

Ach 'k kom dien tijd niet meer te boven,
 Hoe ik ook doe en wat ik wensch -
Ik moet toch altijd weer gelooven
 Aan een "groot mensch"!

Ach 'k ben niet voor "groot mensch" geboren,
 Ik leef en lijd als in die jeugd, -
Ik heb maar één lief ding verloren: -
 Die kindervreugd!

O! laat mij dan nog 't leven wanen
 Zoo mooi als 'k toen het leven zag -
En laat mij met die kindertranen
 Dien kinderlach!


Eenzame Liedjes, 1906

[C. S. Adama van Scheltema pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.