J.A. dèr Mouw

Of de aarde een sterrehemel schijnen wou

Of de aarde een sterrehemel schijnen wou,
Sidderen zonnestelsels, fijn gesteeld:
En ied're graspluim is een sterrebeeld,
En als een Melkweg hangt die streep van dauw;

'K zie, als ik 't hoofd eerst zo, dan anders hou,
Hoe rode Mars oranje Sirius speelt,
En hoe, knipogend, 't groen zijn gunst verdeelt
Naar 't geel en 't violet van achter 't blauw.

En telkens, kleur'ge streep, verschiet een ster.
Die rust'ge vonk, ginds, is dat Lucifer?
Of is 't een dauwdrop, die zich zwevend houdt?

Zie ik voor 't eerst dit, nu? Of heb 'k misschien
Alles net zo sinds eeuwigheid gezien? -
Ik weet niet, of 'k heel jong ben of oeroud.


Bundel: Brahman I
Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster