J.A. dèr Mouw

Bevrijding (III)

Dan lachte zij: O jou geleerde ! Wat
Weet meer dan ik van 't Brahman zo'n brahmaan?
Het is mijn thuis, ik kom er net vandaan,
De Schone Slaapster van jouw Lotusstad.

Stil leg ik in de ziel je heel mijn schat
Van zelfgeschouwde God, geen mensenwaan:
Hoor, nu ik wakker ben, mijn fluist'ren aan,
Niet 't plechtigst org'len van de Oepanishad.

Dat roek'loos rodeln op kometenslee
Langs steile parabolen brengt gevaar,

En deft'ge mars van sterrendéfilé,
Hoe geeft het jou genot, niet-militair?

Neen, sluit je baan, en laat je veilig denken
Om mij, je zon, in vrome cirkel zwenken.


Bundel: Brahman I
Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster