J.A. dèr Mouw

Fossielen-atlas in diep bruin crayon

Fossielen-atlas in diep bruin crayon,
Opengeslagen, bol twee platen, ligt
'T sneeuwberglandschap in winteravondlicht
Onder mij, blauw in schaduw, rood in zon:

Steeklige ruggegraat van mastodon
Houdt ginds zijn drakekop omhoog gericht;
Ribben, dijbeendren met monstrig gewricht,
In scherp reli‰f staan ze op 't blauwgrijs karton.

Kraaien, die de avondwind planeren doet,
Drijven, als op een bladzij vlokjes roet
Uit 't rode licht, dat dooft en paarsig rookt.

'T wordt nacht. - Iets ver in 't rijzend donker gromt. -
'T waggelt. - En plotsling deze ontzetting komt:
Zwitserland dreunt; de ontzaglijke oertijd spookt!
Bundel: Brahman I
Ingezonden door Piet Bron

HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster