J.A. dèr Mouw

Herinnering (VII)

Dan dacht hij: Hoe zal later 't leven zijn?
Hoe gaat het, als je groot bent? - Een gedicht
Herinnerde hij zich uit 't Morgenlicht,
Waarin de leer van Jesus 'medicijn

En balsem' heette 'van des levens pijn
En al de smart, die op zijn bodem ligt';
En dan: Mijn juk is zacht, mijn last is licht;
En: 'T zalig Ginds maakt 't aardse lijden klein.

Grootmoeder had, na 't voorlezen, gezegd:
Je voelde zo, dat was helemaal waar.

En al begreep hij alles ook niet recht,
Hierop kwam 't neer: het leven was heel naar.

Zou hij, wanneer hij groot was, van verdriet
Ook wensen, dood te zijn? Dat kon toch niet.


Bundel: Brahman I
Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster