J.A. dèr Mouw

In de hoogte (XXII)

'K hoor wat je denkt, al spreek je 't, kies, niet uit:
Tot troost voor troostelozen sublimeert
'T verzet de diepe wens; zo fantazeert
De dorre non zich om tot Jezus' bruid:

Hij, voor wie 't huis van 't aards geluk zich sluit,
Dat hij, bescheiden hunk'rend, had begeerd,
Waant zich een God, die 't heelal savoureert:
Leerde u dat zelf niet aan uw gunst'ling Freud?

Ja, maar bedenk met Berkeley en Kant,
Dat 't is in jou, dat Beteigeuze brandt,
En al de ontzetting wemelt van 't bestaan.

De Grote Vizionair, jouw Zelf, omvat
Zijn rijkdom smart'loos. 'Smart'lijk is 't niet-Dàt',
Orakelde ik als zalige brahmaan.


Bundel: Brahman I
Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster