J.A. dèr Mouw

(1863-1919)


Johan Andreas dèr Mouw was onder andere leraar klassieke talen, astronoom, taalgeleerde, en filosoof. Rond zijn vijftigste jaar kwam hij tot de conclusie dat de ware wijsheid te vinden is in de Voorindische mystieke geschriften van het Brahmanisme. Rond dezelfde tijd begon hij ook zelf te dichten.

Vrijwel al zijn gedichten hebben de vorm van een sonnet -- en in vrijwel al zijn gedichten spelen Brahmanisme en de werkelijkheid van een vrowg-twintigste eeuwse Hollander door elkaar.

Dèr Mouws eerste bundel -Brahman I- als dichter gebruikte hij overigens het pseudoniem Adwaita -- verscheen in 1919, het jaar van zijn dood. Het tweede deel, Brahman II verscheen een jaar later. Daarnaast werd er nog een aantal Nagelaten verzen in de nalatenschap gevonden, die voor het eerst in 1934 zijn uitgegeven (door Victor van Vriesland).Laurens Janszoon Coster

Nederlandstalige klassieke literatuur in elektronische edities

Welkomstpagina

Opmerkingen aan: coster@dds.nl

De hier beschikbaar gestelde teksten zijn naar ons beste weten vrij van auteursrecht. Ook de HTML-versies mogen wat ons betreft vrijelijk gebruikt worden voor studie of genoegen. Neem alstublieft kontakt met ons op wanneer u ze gebruikt voor handelsdoeleinden.