J.A. dèr Mouw

't Is lang geleden (15)

Spreek, Vlugge Wolf, broeder met 't blonde haar,
Ontdekte uw speurend oog de bleke mannen,
Die, sluipend door de golvende savannen,
Ons trachten te verstrikken in gevaar?

Uw rode vriend, de Machtige Adelaar,
Kan uit zijn ziel de angstige vrees niet bannen;
'T is om uw skalp, dat ze allen samenspannen;
Mijn geest is somber en mijn hart is zwaar.

U zoekt hun haat, hun list, hun mes, hun lood;
Nooit zal hun wrok 't uw edle moed vergeven,

Dat gij mij eens gered hebt van de dood,
Toen 'k met de panter worstelde om mijn leven.

Sluw zullen naar uw ondergang zij streven:
Klein is hun durven, maar hun valsheid groot.


Bundel: Nagelaten Gedichten
Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster