J.A. dèr Mouw

't Is lang geleden (2)

Zo zou ik eenmaal naar de hemel gaan,
En vleugels krijgen, wit als een kapel,
En vliegen door de lucht, zo hoog, zo snel,
Sneller dan vogels, hoger dan de maan;

En 'k zou misschien op Zondag mogen staan
Vlak bij de troon van God, naast Gabriël;
Jesus vond 't zeker goed: die wist het wel,
Dat ik op school mijn best zo had gedaan.

En dan zongen ze vast een kerkgezang;
Alleen: als 't licht maar niet te helder was:
Zo dicht bij God - een hele Zondag lang -

Als 'k daaraan dacht, werd 'k om mijn ogen bang.
Maar groen is goed voor de ogen: een stuk glas
Hield men zich voor 't gezicht, daar, groen als gras.


Bundel: Nagelaten Gedichten
Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster