J.A. dèr Mouw

Schomm'lend weegschaaltje, ritselt de libel

Schomm'lend weegschaaltje, ritselt de libel
Boven het zomersch-broeiende moeras:
Op smalle strookjes van blauwglinst'rend glas
Verschiet 't groen streeptje, als een vonk zo snel.

Hij zit. Het knappen van een waterbel
Klinkt als een paukenslag dwars door de bas
Van 't kevertje, dat rondzwerft over 't gras
Bij 't ijl tink'len van 't blauwe klokkenspel;

Opzwirt hij, tuimelt, zwenkt en rijst en daalt;
't Lijkt of aan 't spargroen een levende naald
Het zonnespinsel hecht met blauwe lussen;

Daar staat hij zwevend in 't neerklett'rend licht
Vlak boven 't water: plots'ling is 't, als ligt
Een blauwgroen strikje op flikk'rend speldenkussen.


Bundel: Brahman II
Ingezonden door Piet Bron

HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster