J.A. dèr Mouw

Mummie

Statig, tijdeloos triomferend, ligt
Vlak bij me, en ver, 't aegyptisch koningslijk;
Ik voel me schuldig, dat 'k nieuwsgierig kijk
Naar mysterie van vreemd-vermomd gezicht.

Heerser van sphingisch wich'lend wereldrijk,
Die uit verre gebergten had gesticht
Ongenaakbaarheid tot het laatst Gericht,
Buiten heiligschennend mensenbereik,

Diep op de bodem slaapt van de eeuwigheid
Uw vrome chrysalide, en wacht, en wacht:

Ik wilde, dat voleindigd was de tijd,
Die verned'ring aan uw weerloosheid bracht,

En opsteeg naar uw godlijk voorgeslacht
De gouden vlinder van uw maiesteit.


Bundel: Brahman I
Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster