J.A. dèr Mouw

Soms vraag ik nuchter (II)

'K dacht vaak te drijven in de Brahmanzee:
Maar was 't geen plasje, dat herinn'ring liet
Aan wat 'k gelezen had? Of was 't verdriet,
Dat schijngeluk zocht, toen me 't echte ontglee?

Vraagt nu: 'Ben ik 't?' 't verstand, dat mij verried?
Is deze twijfel mijn Gethsemané?
"In den beginne was Brahman's idee" -
Lama Sabachtani - Of is Hij niet?

Maar toen 'k een kind was, zag 'k de Grote Beer:
Was dat gevoel niet echt? - Ik weet 't niet meer.
Zei grootmoe niet, dat God 't sterrengewelf

Geschapen had - Orion! - O, daar is 't,
Daar is 't! Nu weet 'k weer, wat ik altijd wist:
Ja, Ja, Ja, Ja: Ik ben het wereld-Zelf.


Bundel: Brahman II
Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster