J.A. dèr Mouw

Naast mijn pendule

Naast mijn pendule zit, in koncentratie
Vergaan, de ijsvogel van Van Hoytema:
Onwerklijk is de wereld - Ik verga,
Terwijl ik 't zie, ook zelf in kontemplatie.

Aan de and're kant, kruisbeens, zit Gotama,
Afwezig, de ogen dicht na revelatie:
Te boven is 't bewustzijn de adoratie
Door ondergang in de unio mystica.

Naar de een, naar de ander beurt'lings rijst de slinger,
Als wees, prijzend, de tijd met wijze vinger
Mij Halkuon's en Boeddha's zekerheid;

De groep van tijdloosheden en pendule
Leert zwijgend, tikkend, de duist're formule:
In 't stilstaand Eeuw'ge rust, rennend, de tijd.


Bundel: Brahman I
Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster