Hieronymus van Alphen

alphen.gif

Mr. Hieronijmus van Alphen (1746-1803) was voor zijn tijdgenoten vooral van belang als estheticus. Ontevreden over het peil van onze literatuur dacht hij die langs rationalisische weg te verbeteren door in een tweetal theoretische geschriften logisch te beredeneren hoe het moest. Hierbij werd hij sterk beïnvloed door Duitse theoretici als Riedel.

Het bekendst is hij natuurlijk geworden door zijn Kleine Gedigten voor kinderen (1778-1782), die hier volledig overgenomen zijn. Ze werden in hun tijd hoog gewaardeerd, later fel bespot.

Zijn gedichten zijn van veel natuurlijker toon dan die van zijn tijdgenoten, de inhoud is aangepast aan de kinderlijke mentaliteit en ze zijn ook nu nog goed leesbaar, dit in tegenstelling tot vrijwel alle achttiende eeuwse dichters.

Voor de huidige lezer zijn zijn gedichten zoetsappig (Volmaakte ouders en kinderen bevolken van Alphen's wereld) en wordt God er wat te veel bij gehaald. Toch zie je af en toe dat hij precies de gedachtenwereld van kinderen treft, heeft hij regelmatig strofes, die goed te citeren zijn en iedereen die op deze pagina rondneust, moet zich wel aangesproken voelen door een gedichtje als De eenzaamheid: "Menig uurtje nog gelezen, Welkom welkom! eenzaamheid!"[Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.