De bedelaar

Hieronymus van Alphen (1746-1803)

Die afgeleefde man, die bijkans nakend zit,
En rillend van de kou, mij om een duitje bidt,
Is even goed als ik. Gods wijsheid gaf alleen
Mij wat meer geld dan hem. Ben ik dan beter? ... Neen.
Een vroom en eerlijk mensch draagt dikwijls slegte kleeren,
Ik wil dan ook de deugd in arme menschen eeren.
     Die met veragting op hem ziet,
     Doet naar 't bevel van Jesus niet.


[Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.