Hieronijmus van Alphen (1746-1803)

Welkomgroet van Claartje voor haar kleine zusje

Welkom lieve kleine zus!
   Welkom in dit leven!
Baker mag ik niet een kus
   Aan mijn zusje geven.

Wilje slapen? o zij krijt!
   ít Zal haar wis verveelen.
Morgen, als gij waaker zijt,
   Zal ik met u speelen.

Slaap gerust, dan wordt gij groot;
   Leer tog spoedig loopen!
Als gij zit op moeders schoot,
   Zal zij speelgoed koopen.

O! Mamaatjen is zo goed!
   Alles wil zij geven,
Als haar kindertjes maar zoet
   En te vrede leven.
Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 10 september 1996


Coster-pagina