Hieronijmus van Alphen (1746-1803)

De drijftol

Nooit loopt mijn drijftol zonder slagen;
Want hou ik op, dan loopt hij niet.
Ik heb in al dat slaan verdriet,
En zal om ander speelgoed vragen.

Maar is ít ook zoo met Flipje niet?
Ja; had ik nimmer slaag te vezen,
ík Zou zelden in mijn boeken lezen,
En dat geeft vader ook verdriet.

Foei dat ik van een tol moet leeren,
Met vlijt te werken zonder dwang.
ík Wil tot mijn straf, mijn leven lang
Geen ander speelgoed meer begeeren.
Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 14 september 1996


Coster-pagina