Hieronijmus van Alphen (1746-1803)

Het geschenk

Moederlief! zie daar een roosjen
        Van uw Coosjen,
Wijl gij heden jarig zijt.
ík Heb van morgen al gezongen
        En gesprongen:
Zo verlangde ik naar dien tijd,
Maar kan ik geen rijmpjes digten,
        Moet ik zwigten
Voor mijn broêr in poëzij.
Neem dan moeder! slegts dit roosjen
        Van uw Coosjen,
ík Heb u tog zo lief als hij.
Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 14 september 1996


Coster-pagina