Het geweten

Hieronymus van Alphen (1746-1803)

Nooit heb ik meer vermaak, dan als ik mijnen pligt
     Blijmoedig heb verrigt.
Dan smaakt het leven best; dan kan ik vrolijk springen;
   En blijde liedjes zingen;
Maar ben ik traag of stout, dan ben ik niet gerust;
   Dan heb ik geenen lust
In spijs, in drank of spel; dan wordt mij door 't geweten
   Geduuriglijk verweten,
Dat ik een slegtaart ben, en dat ik nooit een man,
    Zoo doende, worden kan.


[Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.