Gods wijsheid

Hieronymus van Alphen (1746-1803)

  God is wijs, die malsche regen
  Houdt nu op: het dorre gras
Heeft weer zo veel vogt gekregen,
  Als voor 't groeien nodig was.

Viel er al te zwaare regen,
  Zag men nimmer zonneschrijn,
Dan zou 't niet langer tot zegen,
  Maar tot schade voor ons zijn.

God is wijs, die malsche regen
  Houdt weer op: de dorre grond
Heeft nu zo veel vogt gekregen,
  Als Gods wijsheid nodig vond.


[Gods goedheid (regen)] [Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.