Jesus

Een zangstukje

Hieronymus van Alphen (1746-1803)

Claartje en Jantje.
te samen.
Jesus is een kindervriend!
Onzer wil hij ontbarmen.
Hij nam kinders in zijn armen:
Jesus is een kindervriend!
Claartje alleen.
Ach was Jesus nog op aarde!
Aanstonds vloog ik naar hem heen.
Jantje alleen.
Ach was Jesus nog op aarde!
'k Vloog met u naar Jesus heen.
te samen.
Zoon van God! die eeuwig leeft!
Hoor ons smeeken,
En vergeeft
Onze stoutheid en gebreken!
Zoon van God! die eeuwig leeft,
Zegen onze jeugd, en geeft,
Dat wij dikwijls van U spreken![Hieronymus van Alphen Home-pagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.