Hieronijmus van Alphen (1746-1803)

Klaasje en Pietje

                Klaasje

Pietje, zoo gij niet wilt deugen,
    Dan verschijnt de zwarte man.

                Pietje

Klaasje, foei, dat is een leugen!
    Laat hem komen als hij kan.
    Die aan zulk een man gelooft,
    Is van zijn verstand beroofd.
Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 10 september 1996


Coster-pagina